PrivacyverklaringThuiswerkmasterclass.nl acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website thuiswerkmasterclass.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: {16/01/22}


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die thuiswerkmasterclass.nl aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Bescherming persoonsgegevens bij ThuiswerkMasterclass.nl


Wij vragen alleen persoonlijke gegevens, die nodig zijn voor de dienst die je bij ons afneemt. Als je onze tips en trucs wilt ontvangen en daarbovenop ook nog eens als bonus het e-book wilt ontvangen, dan hebben wij natuurlijk wel je naam en e-mail adres nodig. 

Bij elke mail die jij van ons ontvangt krijg jij de mogelijkheid je uit te schrijven uit onze mailing lijst. Ook verkopen wij  nooit klantgegevens aan anderen. Wij gebruiken de termijn van twee jaar om achteraf de resultaten van onze diensten te kunnen meten.


Waarom vragen wij soms extra adresgegevens?

Als je je opgeeft voor bepaalde diensten of producten dan krijg jij hiervan uiteraard een factuur. Om deze te kunnen opmaken vragen wij hiervoor uw naam+adres. Misschien kun je die gebruiken als aftrekpost voor de belastingen, of anders als declaratie.

Voor de facturering vragen wij je volledige naam, adres en woonplaats en natuurlijk ook het e-mail adres, zodat wij netjes een goed geadresseerde factuur naar je toe kunnen sturen. Wij vinden het namelijk heel vervelend als de belastingdienst ons een boete oplegt voor onjuist factureren. 


Waarom vragen wij (soms) om je (mobiele) telefoonnummer?

Als je je opgeeft voor een van onze individuele programma's of service dan vragen wij ook nog je mobiele telefoonnummer zodat wij jouw telefonisch kunnen bereiken. De aanpak van onze VIP diensten zijn gebaseerd op het persoonlijk begeleiden van onze klanten. Dit nummer gebruiken wij alleen om bij calamiteiten contact met je te kunnen krijgen.

En nu hetzelfde in de wat lastigere verplichte juridische taal, waar eigenlijk hetzelfde in staat:

Geen enkel gegeven wordt voor marketing doeleinden aan derden verstrekt. Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u in ons systeem staat ingeschreven. Uw gegevens staan opgeslagen op de servers van Active Campaign in de Verenigde Staten van Amerika. Wij maken namelijk gebruik van de e-mail verzendsoftware van deze partij om met u te kunnen communiceren.

Bedrijfsnaam

Thuiswerkmasterclass.nl is een handelsnaam die valt onder TJ Music BV gelegen in Zwevegem (BE)  Wij nemen uw privacy heel serieus. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt voor de toezending van materialen en voor de communicatie die horen bij de door u afgenomen producten of diensten. Zowel in de voorbereiding van de af te nemen dienst als in de nazorg van de afgenomen dienst.

TJ Music is gelegen in de Koutermanstraat 13A 8550 Zwevegem, Belgie 

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor het vastleggen van uw persoonlijke gegevens is uw eigen directe toestemming hiervoor. Ieder persoon in ons klantbestand kan zich op elk moment direct weer uitschrijven van elke mailing. Uiterlijk twee jaar na uitschrijving worden alle klantgegevens uit onze registratie definitief verwijderd. 

Waar gebruiken wij uw gegevens nog voor?

Uw gegevens kunnen als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden tot verdere optimalisering van onze dienstverlening. Persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet herleidbaar tot u als individueel persoon.

Stelling College Bescherming Persoonsgegevens

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Thuiswerkmasterclass.nl onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de wet is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij informeren u graag voor welke doeleinden wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken:

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Thuiswerkmasterclass.nl.  bv live sessies, live calls, persoonlijke begeleiding. 
 • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties of verdere ondersteuning (bijvoorbeeld bij tips, advies of andere ondersteuning via e-mail);
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website of in het nazorgprogramma, door het uitsturen van enquêtes of andere beoordelingen);
 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude;
 • Bij wijzigingen in bijvoorbeeld de locatie, het aanvangstijdstip of andere belangrijke onderdelen van onze groepssessies.
Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Thuiswerkmasterclass.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Thuiswerkmasterclass.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 24 maanden indien de gebruiker niet meer actief is in onze community of website of gerelateerde websites. 


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

U kunt u bij elke mail die u van ons ontvangt onderaan de mail uitschrijven uit onze mailing lijst. Hierdoor zal u van ons geen mails meer ontvangen. 


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.